Menu

Algemeen

Docenten in opleiding worden gestimuleerd om met een helicopterview naar hun eigen leerproces te kijken. 

Iedere docent in opleiding wordt gedurende de hele periode van het werkplekleren begeleid en beoordeeld door een werkplekbegeleider (WPB), Schoolopleider (SO) en Instituutsopleider (IO). Deze mensen zijn geschoold en zijn inhoudelijk goed op de hoogte van de verschillende stages die de opleidingsschool biedt en welke begeleiding daarbij noodzakelijk is.

  • De werkplekbegeleiders zijn in staat het dagelijks begeleiden vorm te geven en de inhoud van de begeleiding af te stemmen op de vraag van de student. Zij stimuleren de koppeling van de theorie met de praktijk en voeren regelmatig lesobservaties uit. Tijdens begeleidingsgesprekken komen onderdelen van planning en oriëntatie op taken, het stellen van doelen, het systematisch uitvoeren van de plannen en reflectie steeds terug.
  • De schoolopleiders (en instituutsopleiders) ondersteunen de werkplekbegeleiders en voeren lesbezoeken uit in perioden van beoordelen.
  • De instituutsopleider tenslotte bewaakt of de kwaliteit van de beoordelingsmomenten voldoen aan de eisen van de opleiding.

Vanuit onderstaande uitgangspunten wordt het werkplekleren vormgegeven:

  • Zelfregulatie is een belangrijk element voor een docent en daarom staat de ontwikkeling van zelfregulatie van de docent in de opleiding centraal. 
  • Bij het leren van het beroep horen ook de ontwikkeling van een onderzoekende houding en het ontwikkelen van een beroepsidentiteit. De context waarin geleerd wordt speelt hierbij een belangrijke rol. 

In het leerproces van de docent in opleiding zijn de begeleiders en beoordelaars zich bewust van het belang van bovengenoemde uitgangspunten. Zij ondersteunen dit proces door de docent in opleiding bewust in aanraking te brengen met verschillende contexten en stimuleren daarbij nieuwsgierigheid en kritisch denken. 

Professionalisering

Het werkplekleren van docenten in opleiding is sterk verbonden met het professionaliseren van docenten in de scholen en in het instituut. Zowel voor werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders worden cursussen en intervisiebijeenkomsten georganiseerd om competent te worden en blijven. 

Op de kalender van dit portaal vind je een overzicht van de cursussen en workshops die voor begeleiders aangeboden worden. Je kunt ook contact opnemen met de Graafschap Academie of de Rijn ijssel academie.