Menu

Evaluatie en beoordeling

De docent in opleiding wordt tijdens zijn stage (werkplekleren) op verschillende momenten beoordeeld aan de hand van de (mbo)lerarencompetenties. Deze beoordeling komt tot stand op basis van de competentieontwikkeling die de docent in opleiding heeft laten zien. In dit proces krijgt de hij/zij regelmatig feedback op zijn handelen (tussenevaluatie) op basis waarvan hij zijn eigen handelen kan bijstellen.

Afhankelijk van de opleiding die de docent in opleiding volgt wordt hij minimaal twee keer tijdens het werkplekleren beoordeeld op alle competenties. Vanuit de opleiding komen standaarden voor de beoordeling die door het opleidingsteam nauwgezet worden gevolgd.

De docent in opleiding plant de vereiste evaluaties, beoordelingsmomenten en lesbezoeken en is verantwoordelijk voor de logistiek hiervan. De inhoudelijke lesbezoeken en beoordelingen door de werkplekbegeleider en schoolopleider worden uitgevoerd nav formulieren die terug te vinden zijn op de site van bureau-extern.