Menu

Namen en rugnummers

Schoolopleiders Rijn IJssel

Jacqueline van der Zee (cluster Zorg & Welzijn)
j.vanderzee@rijnijssel.nl

Irma Beukeboom (cluster Zorg & Welzijn)
i.beukeboom@rijnijssel.nl

Karen Punte (cluster Creatieve Industrie)
k.punte@rijnijssel.nl

Marjan van den Broek (Entree & Maatwerk)
m.v.d.broek@rijnijssel.nl

Mirjam van Duijnen (cluster Techniek & ICT)
m.v.duijnen@rijnijssel.nl

Nanda den Hertog (cluster Economie, Handel & Administratie)
n.d.hertog@rijnijssel.nl

Barbara Hillenaar (Vakschool Wageningen)
b.hillenaar@rijnijssel.nl

Femke Storteboom (CIOS & Veiligheid) 
f.storteboom@rijnijssel.nl

Schoolopleiders Graafschap College

Olga Goöle (sector Zorg, Welzijn & Sport)
o.goole@graafschapcollege.nl

Erna Hoopman (sector Techniek & Informatica)
e.hoopman@graafschapcollege.nl

Peter Marchal (sector Economie & Dienstverlening)
p.marchal@graafschapcollege.nl

Maartje Buiting (sector Educatie & Participatie)
m.buiting@graafschapcollege.nl

Instituutsopleiders A&A

Economie & Uiterlijke verzorging, Entree & Maatwerk (Rijn IJssel)
Ellen Leenaarts-Gunnewijk 
ellen.gunnewijk@han.nl


Zorg & Welzijn (Rijn IJssel)
Chris Kroeze 
chris.kroeze@han.nl

Vakschool Wageningen, Cios & Veiligheid, Creatieve Industrie
Mireille van der Elst (Rijn IJssel)
mireille.vanderelst@han.nl

Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica (Graafschap College)
Marja Flipse 
marja.flipse@han.nl

Zorg Welzijn & Sport, Educatie & Participatie (Graafschap College)
Chris Kroeze
chris.kroeze@han.nl

PDG coördinator

Ellen Leenaarts-Gunnewijk
ellen.gunnewijk@han.nl