Menu

Evaluatie en beoordeling

Continue evaluatie

Het doel van stage lopen is dat je leert hoe het is om docent te zijn in het mbo. Wij helpen je daar graag bij. Met begeleiding en door evaluatie. Daar is continu aandacht voor. Evaluatie vindt plaats op drie niveaus: 
 
  • evaluatie door begeleiders: zij stellen je vragen en geven je feedback
  • zelfevaluatie: je reflecteert op je eigen leerproces
  • peerfeedback: jij en je mede-dio’s geven elkaar feedback in de peergroepen
 
Bekwaamheidsgebieden
A&A leidt jou op tot startbekwame docent. Volgens de niveaubeschrijving van de HAN, moet je als startbekwame docent beschikken over een brede professionele basis. Die basis rust op drie onderdelen. Op deze vier onderdelen word je geëvalueerd en beoordeeld. 
 
Gesprekscyclus en groeidossier
We delen de stage op in verschillende periodes aan de hand van de gesprekscyclus. In de gesprekscyclus geef je samen met je begeleiders richting aan het leren, evalueer je dit én stel je het leren bij. In onderstaande infographic kun je lezen uit welke perioden de gesprekscyclus bestaat (start bij de Oriëntatie en ga met de klok mee). 
 
Gespreskcyclus
 
Gedurende deze periodes wordt een groeidossier (bulb) bijgehouden. Dit is een online portfolio waarin je je eigen ontwikkeling bijhoudt.
 
Op de website van de HAN lees je meer over hoe de perioden uit de gesprekscyclus (ppt.) eruit zien.