Menu

Onderzoek

Onderzoekende houding

Nieuwsgierig naar onderwijs

Hoe leren mijn studenten het beste? Wat speelt er in de beroepspraktijk? En hoe pas ik mijn onderwijs hierop aan? Als leraar in het mbo is het belangrijk om jezelf dit soort vragen te stellen. 

Bij A&A word je vanaf je eerste kennismaking met de mbo-school uitgedaagd om het onderwijs met een positief kritische blik te bekijken. Zowel bij Rijn IJssel als bij het Graafschap College kom je terecht in een cultuur waarbij nieuwsgierigheid de norm is. Je leert om een ‘onderzoekende houding’ aan te nemen. Samen met je peers, begeleiders en andere collega’s denk je na over hoe jij voor de klas staat. En leer je hoe je er met jouw onderwijsaanpak voor zorgt dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Dit doe je niet alleen als stagiair, maar ook als startende én meer ervaren leraar. Een onderzoekende houding heb je binnen het mbo je leven lang. Zodat het onderwijs blijft aansluiten op de actualiteit van beroep en samenleving. 

Onderzoek doen

Wij zijn van mening dat je een onderzoekende houding het beste aanleert door onderzoek te doen. Daarom voer je als dio in je eerste, tweede én derde leerjaar al delen van onderzoek uit. In het vierde leerjaar ga je aan de slag met je eigen praktijkgericht onderzoek. 

Samen met je werkplek- en onderzoeksbegeleider ga je op zoek naar een thema dat speelt in het team en dat bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling. Denk aan de hoge uitstroom van niveau 2-studenten, of het effect van ‘vrij lezen’. Op basis van dat thema formuleer je jouw onderzoeksvraag. 

Inspiratiesessies

Gedurende je onderzoek, neem je deel aan drie inspiratiebijeenkomsten onderzoek. Hier kun je inspiratie opdoen voor actuele onderzoeksthema’s binnen A&A en leer je welke experts je kunt betrekken bij je onderzoek. Ook hoor je meer over de ‘onderzoekskring mbo’ bij de HAN. 

Verder bespreek je met mede-onderzoekers verschillende dilemma’s die je tegen kan komen tijdens je praktijkonderzoek. Met jouw nieuwsgierigheid draag je bij aan je eigen professionele ontwikkeling én die van je mede-dio's.  

Leestip

Hoe zit zo’n eerste inspiratiesessie inhoudelijk in elkaar? Je leest het in dit artikel. Meer over de vervolgsessie lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer weten over je praktijkgericht onderzoek, de onderzoekskring mbo of de inspiratiesessies? Ga naar de site van het Graafschap College of neem contact op met een schoolopleider van Rijn IJssel

Onderzoeksbegeleiders

Kundige begeleiding

Tijdens het uitvoeren van je praktijkgericht onderzoek sta je er niet alleen voor. Je wordt begeleid door een speciale onderzoeksbegeleider. Zij zijn geschoold om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij hem/haar kun je terecht wanneer je vragen hebt of als je vastloopt. Samen zorgen jullie ervoor dat je de vaart in je onderzoek houdt, je gebruik kunt maken van het netwerk binnen A&A en je op koers blijft.

Meer informatie

Wil je contact opnemen met een onderzoeksbegeleider? Ga naar de site van het Graafschap College of benader een schoolopleider van Rijn IJssel

Onderzoeksbegeleider worden?

Ben je al docent in het mbo en wil je graag onderzoeksbegeleider worden? Lees dan meer over de opleiding die je kunt volgen bij HAN. 

A&A-onderzoek

Aandacht voor peergroepen

Binnen A&A voeren niet alleen docenten-in-opleiding (dio’s) praktijkgericht onderzoek uit. Ook onze ervaren onderzoekers doen ieder jaar onderzoek. Dit jaar is er extra aandacht voor peergroepen. Het doel: de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. 

Leren in peergroepen vormt een belangrijk onderdeel van ons curriculum. Onze onderzoekers leggen uit: “Het is een soort oefensimulatie waarin dio’s op informele wijze leren hun eigen leerproces aan te sturen, nieuwsgierig te zijn en onderzoekende vragen te stellen. En hoewel we zien dat de peergroepen nut hebben, weten we nog niet precies wat die peergroepen nou zo nuttig maakt. Daar hebben we in het schooljaar 2021-2022 onderzoek naar gedaan. We zochten antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de voorwaarden voor ene goed functionerende peergroep?’”

Sturen op zelfsturing

Vanuit onze passie voor leren in peergroepen, gaan we in het schooljaar 2022-2023 verder met dit onderzoek. Onze onderzoekers lichten toe: “Ook nemen we dan de rol van de procesbegeleider onder de loep. Hoe begeleid je als begeleider het proces van het samen leren in een peergroep? Hoe stuur je aan op zelfsturing? Wanneer stuur je bij en wanneer laat je juist los? Met dit onderzoek hopen we een handboek voor de begeleiders op te stellen, zodat ze daar meer handvatten voor krijgen.”

Met dit onderzoek verbeteren we ook de training voor docenten die procesbegeleider willen worden. En daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. 

Kennisdeling

Bij A&A vinden we dat kennis er is om gedeeld te worden. Daarom organiseert A&A het jaarlijkse kennisdelingsevenement. Hier pitchen alle onderzoekers – dus ook dio’s - hun onderzoek aan elkaar en andere betrokkenen bij A&A. Geïnteresseerden kunnen met de onderzoekers verder in gesprek gaan. Samen tillen we ons onderwijs naar een hoger niveau! 

Het kennisdelingsevent voor het schooljaar 2022-2023 staat gepland voor 23 april 2023.