Menu

Onderzoek

Binnen de opleidingsschool kom je als docent in opleiding in aanraking met het doen van onderzoek. Wij verwachten van onze stagiairs een onderzoekende houding welke zich kenmerkt door nieuwsgierig zijn en door kritisch denken. Een houding waarbij je gebruik maakt van onderzoeksmatig verkregen inzichten waarop je het handelen baseert. 

A&A is van mening dat een onderzoekende houding wordt bevorderd door het ontwikkelen van een basaal onderzoekend vermogen. Jij als de docent in opleiding werkt hieraan door het uitvoeren en beschrijven van een praktijkgericht onderzoek. In leerjaar 1, 2 en 3 worden deze onderzoeks- vaardigheden aangeboden. 

Een onderzoekende houding beperkt zich nadrukkelijk niet tot de docenten in opleiding, maar past bij iedereen die binnen A&A werkt en die participeert in het opleiden van docenten.  

In A&A wordt deze onderzoekende houding mede gestimuleerd door deelname aan een onderzoekskring/onderzoeksplatform.

Onderzoek doen

Indien er in het kader van een studie een afstudeeronderzoek uitgevoerd wordt dan kan dit onder andere begeleid worden door onderzoeksbegeleiders vanuit de scholen. Binnen de beide ROC’s vinden ook met regelmaat kenniskringen plaats waar dilemma’s rondom uitgevoerde praktijkonderzoeken ingebracht worden. Samen met mede-onderzoekers wordt informatie over het doen van onderzoek uitgewisseld. De kenniskringen worden begeleid door docent-onderzoekers vanuit de ILS-HAN en onderzoeksbegeleiders vanuit de ROC’s.

Onderzoeksbegeleiders

Binnen iedere school zijn er speciale onderzoeksbegeleiders die jou als student kunnen ondersteunen bij het onderzoek dat jij uitvoert. Zij zijn speciaal geschoold hiervoor en zullen ook met regelmaat deelnemen aan de kenniskringen/het platform onderzoek. Ook kunnen er met deze onderzoeksbegeleiders individuele gesprekken ingepland worden. 

Voor meer informatie over de kenniskring/platform onderzoekbijeenkomsten of contact met een onderzoekbegeleider:
voor het Graafschap College: kijk op de site van de Graafschap Academie
voor Rijn IJssel: neem contact op met een schoolopleider 

 

 

"De onderzoekskring draagt bij aan de voortgang van het onderzoek wat ik dit jaar uit ga voeren. Ook hier kan ik in gesprek gaan met studenten en medewerkers van het Rijn IJssel in gesprek kan gaat over het doen van onderzoek. De begeleiding die ik hier krijg vind ik er prettig, er worden handvatten geboden waarmee het doe van onderzoek inzichtelijker wordt voor mij."
Anne van Wijhe – werkplekleren 3.

"De afgelopen bijeenkomst was ik echter een van de twee studenten die bij de onderzoekskring aanwezig waren. Veel studenten geven op de momenten van de bijeenkomst les en hierdoor kon ik niet met medestudenten in gesprek gaan over onze onderzoeken. Wel ben ik door de onderzoeksbegeleiders erg goed op weg geholpen met mijn onderzoeksplan."
Anne van Wijhe – werkplekleren 3.