Menu

Onderzoek

Binnen de opleidingsschool kom je als docent in opleiding in aanraking met het doen van onderzoek. Wij verwachten van onze stagiairs een onderzoekende houding welke zich kenmerkt door nieuwsgierig zijn en door kritisch denken. Een houding waarbij je gebruik maakt van onderzoeksmatig verkregen inzichten waarop je het handelen baseert. 

A&A is van mening dat een onderzoekende houding wordt bevorderd door het ontwikkelen van een basaal onderzoekend vermogen. Jij als de docent in opleiding werkt hier aan door het uitvoeren en beschrijven van een praktijkgericht onderzoek. In leerjaar 1,2 en 3 worden deze onderzoeks- vaardigheden aangeboden. 

Een onderzoekende houding beperkt zich nadrukkelijk niet tot de docenten in opleiding, maar past bij iedereen die binnen A&A werkt en die participeert in het opleiden van docenten.  

In A&A wordt deze onderzoekende houding mede gestimuleerd door deelname aan een onderzoekskring/onderzoeksplatform.

Onderzoek doen

Indien er in het kader van een studie een afstudeeronderzoek uitgevoerd wordt dan kan dit onder andere begeleid worden door onderzoeksbegeleiders vanuit de scholen. Binnen de beide ROC’s vinden ook met regelmaat kenniskringen plaats waar dilemma’s rondom uitgevoerde praktijkonderzoeken ingebracht worden. Samen met mede-onderzoekers wordt informatie over het doen van onderzoek uitgewisseld. De kenniskringen worden begeleid door docent-onderzoekers vanuit de ILS-HAN en onderzoeksbegeleiders vanuit de ROC’s.

Onderzoeksbegeleiders

Binnen iedere school zijn er speciale onderzoeksbegeleiders die jou als student kunnen ondersteunen bij het onderzoek dat jij uitvoert. Zij zijn speciaal geschoold hiervoor en zullen ook met regelmaat deelnemen aan de kenniskringen/het platform onderzoek. Ook kunnen er met deze onderzoeksbegeleiders individuele gesprekken ingepland worden. 

Voor meer informatie over de kenniskring/platform onderzoekbijeenkomsten of contact met een onderzoekbegeleider kijk op de site van de Graafschap Academie of Rijn ijssel Academie.