Menu

Samenwerking

De opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek bestaat uit een samenwerkingsverband  (partnerschap) tussen de mbo scholen Rijn IJssel en het Graafschap College en de lerarenopleidingen Instituut voor Leraar en School (ILS) en Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Doel van de opleidingsschool is het versterken van de opleiding van de (aanstaande) docent door theorie en praktijk nauwer met elkaar in verbinding te brengen, waardoor een inspirerende en krachtige leeromgeving wordt gecreëerd. Hierbij maakt de Opleidingsschool Arnhem en Achterhoek gebruik van een grote variëteit aan leerwerkplekken voor de docent in opleiding.