Menu

WPL2

Hoofdfase 2e en 3e jaar

In het 2e en 3e jaar staat het werkplekleren in de opleiding in het teken van aanleren van basisberoepsbekwaamheden en het daarvoor ontwikkelen van persoonlijke werktheorieën. Je bent onderdeel van een team en je doet mee door (delen) van lessen te verzorgen, door studenten te begeleiden in leercentra of door ze voor te bereiden op de beroepspraktijkvorming. Je werkt op onderzoekende wijze aan het ontwerpen van onderwijs wat je ook gaat uitvoeren en met je begeleider evalueren. Het onderwijs dat je ontwikkelt moet als product van het werkplekleren worden opgeleverd en dit wordt door vakdidactici van de lerarenopleiding beoordeeld.

Je wisselt dagdelen met een andere docent in opleiding zodat je lessen en activiteiten in een andere opleiding en ander team gaat uitvoeren. Er zijn passende leerwerktaken gekoppeld aan de uitwisseling en je wordt uitgedaagd om de diversiteit te ontdekken, te herkennen, te benoemen en te presenteren aan elkaar.