Menu

WPL3

Eindfase, 4e jaar

In het laatste jaar ga je zelfstandig aan de slag als docent in opleiding met het leren lesgeven en begeleiden. Je wordt daarbij begeleid op afstand. Je bent lid van een team en je draait volledig mee met alle activiteiten. Je begeleidt mede eerste-, tweede- of derdejaars docenten in opleiding door lessen te bezoeken of door samen lessen te geven. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces, maar ook voor die van zowel de jongere als de ouderejaars docent in opleiding. Je ervaart het  “samen leren” door met elkaar doelen te stellen, elkaar kritische vragen te stellen en theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Je voert in de eindfase tijdens het werkplekleren een praktijkgericht onderzoek uit. Je gaat een onderzoek voorbereiden, uitvoeren en verslaan wat een directe relatie heeft met het uitvoeren van het beroep als docent en de  beroepspraktijk. Je wordt begeleid door een onderzoeksbegeleider en er wordt verwacht dat je deelneemt aan een onderzoekskring in de scholen. Je leert daar andere  onderzoekers en hun onderzoeksprojecten kennen. Een vast onderdeel van deze bijeenkomsten is het feedback geven en krijgen op dat waar elke onderzoeker mee bezig is. Tijdens een jaarlijks kennisdelingsevent presenteren onderzoekers en docenten in opleiding hun opbrengsten en ervaringen vanuit onderzoek met iedereen die werkzaam is binnen de scholen en het instituut. 

Binnen het MBO kennen we ook de Leraar in opleiding (LIO). Een LIO bij het MBO is een laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding die op basis van formatieve vacatureruimte wordt aangesteld. Een LIO wordt conform de voorwaarden uit de cao MBO artikel 2.6 aangesteld op basis van een leerarbeidsovereenkomst en ontvangt een brutosalaris conform het gestelde in de cao artikel 2.6 lid 5.