Menu

Zo leiden wij op

Onderwijs op basis van de vier pijlers

Samen met het werkveld stelt de HAN Academie Educatie, ALO en LGW leeruitkomsten op voor de docenten-in-opleiding (dio’s). Op basis hiervan stellen we het curriculum van A&A op. Verder richten we ons onderwijs in rondom de vier centrale pijlers

 

Opleiden in diversiteit

Er bestaat een enorme diversiteit in A&A. Via de verschillende stages maak je als dio automatisch kennis met deze diversiteit. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van jouw beroepsidentiteit, waarbij vragen aan bod komen als: ‘wat voor leraar wil ik worden?’ en ‘wie wil ik zijn als leraar?’. Wij brengen je bewust in aanraking met de verschillende contexten die onze mbo’s bieden. Zodat je ook antwoord kunt geven op de vraag ‘in welk type leeromgeving wil ik leraar zijn?’. De verschillende onderwijsconcepten binnen de roc’s en teams dragen hier ook aan bij. 

Daarbij biedt de diversiteit aan opleidingsdomeinen, didactiek en organisatieprincipes binnen A&A, jou de mogelijkheid om alle leeractiviteiten uit te voeren die je nodig hebt om jezelf te ontwikkelen. We bereiden je voor op alle situaties die je kunt tegenkomen tijdens je werk als mbo-docent. 

Stage lopen doe je niet alleen. Natuurlijk bezoeken werkplekbegeleiders (wpb’ers) de (deel)lessen die je als dio verzorgt. Maar we stimuleren je ook om contact te leggen met het werkveld, kennis te nemen van het zorgnetwerk van een mbo-student en om andere samenwerkingsverbanden binnen het onderwijsteam of de organisatie te zoeken. In welke mate we dit doen, verschilt per leerjaar. 

Zelfregulatie

Als dio werk je vanuit je eigen leervragen aan je ontwikkeling. Dit leg je vast in een leerwerkplan. Door van hieruit te werken, leer je om doelen te stellen, te anticiperen op mogelijke obstakels, alternatieve strategieën te bekijken en om successen te behalen. 

Een tweede manier waarop je zelfregulatie leert te versterken, is door samen te werken met andere dio’s. In peergroepen geef en ontvang je feedback aan en van elkaar, en bespreek je ervaringen. Een procesbegeleider begeleidt jullie hierin. Zo reflecteer je op je eigen handelen en ontwikkeling. Natuurlijk word je gedurende al je stages begeleid door een wpb’er die dit proces ook ondersteunt. 

Tot slot stimuleren we je om anderen in de opleidingsschool te betrekken bij je leerproces. Je leerproces beschrijf je in de zelfevaluatie van de beoordeling. Dit bespreek je in de begeleidingsgesprekken met wpb’ers, school- en instituutsopleiders. In deze gesprekken komen bepaalde onderdelen steeds terug, zoals: planning en oriëntatie op taken, doelen stellen, plannen systematisch uitvoeren, monitoring en reflectie. Op die manier stimuleren we jou om vanaf een afstandje naar je eigen leerproces te kijken en dit waar nodig bij te sturen.

Continue verbinding tussen theorie en praktijk

De verbinding tussen theorie en praktijk vindt op twee manieren plaats binnen A&A. Aan de ene kant leer je als dio de praktijk kennen door via persoonlijke leerdoelen de theorie toe te passen. De wpb’er begeleidt jou hierin, onder andere via begeleidingsgesprekken. Daarnaast zoek je naar relevante literatuur om je leerdoelen te bereiken. In peergroepen ga je met andere dio’s in gesprek over je ervaringen. Zo koppel je samen de theorie aan de praktijk. 

Aan de andere kant voer je als dio ook onderzoek uit naar de praktijk. Voor ondersteuning, begeleiding en intervisie kun je deelnemen aan een onderzoekskring mbo vanuit de HAN en aan de inspiratiesessies onderzoek van A&A. De uitkomsten van het onderzoek deel je met elkaar en met anderen binnen de school. Door deze terugkoppeling kunnen we de kwaliteit van het onderwijs op de HAN en de opleidingsschool verbeteren.

Onderzoekende houding

Een onderzoekende houding kenmerkt zich door nieuwsgierig te zijn en kritisch te denken. Het is een houding waarbij je gebruikmaakt van door onderzoek verkregen inzichten en op basis daarvan handelt. In eerste plaats is het dus belangrijk voor jou als dio dat je leert om onderzoek te doen. Dit leer je tijdens de stages, waar je – onder begeleiding – (delen van een) praktijkgericht onderzoek doet. Dit doe je vanuit je eigen leervraag. Inspiratie doe je op tijdens de inspiratiesessies onderzoek.

Wij zijn van mening dat een onderzoekende houding belangrijk is voor iedereen binnen A&A, niet alleen voor de dio’s. Onderzoeken en kennisdelen doen we samen. Daarom verlangen wij van alle begeleiders dat ze kennis hebben van het stimuleren en aanleren van een onderzoekende houding. En zoeken we de verbinding op in de vorm van intervisie. Maar denk ook aan kennisdelingsbijeenkomsten, sparringsessies, workshops, deelname aan congressen, etc. Zo werken we ook op deze manier samen aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.