Menu

Onze visie

A&A heeft de ambitie om een bijdrage te leveren in alle fasen in de ontwikkeling van de docent. Dit doen we vanuit onze visie die bestaat uit vier pijlers. 
 
Klik hieronder op een pijler om er meer over te lezen.
Opleiden in diversiteit

Denk je aan het mbo, dan denk je aan diversiteit. Je vindt er een enorme variëteit in beroepen, opleidingsniveau, cultuur, studentenpopulatie, onderwijsconcepten en docentrollen. Wij stimuleren jou als docent-in-opleiding (dio’s) om dit allemaal te ontdekken en te onderzoeken. Zodat je je professioneel breed ontwikkelt en straks als startbekwame docent jouw onderwijsbegeleiding kunt afstemmen op de diverse doelgroepen en niveaus in het mbo.

Zelfregulatie

Zelfstandig handelen en verantwoordelijkheid nemen. A&A is van mening dat dit belangrijke eigenschappen zijn van een docent. Daarom staat bij ons de ontwikkeling van zelfregulatie van de dio’s centraal. Zelfregulatie zorgt ervoor dat je efficiënter leert, omdat je beter kunt structureren en meer bewust bent van je eigen leerproces.

Continue verbinding tussen theorie en praktijk

Binnen A&A zijn het niet alleen de dio’s die leren van huidige docenten. Die docenten leren ook van de dio’s. Er vindt een soort driehoek-leren plaats: dio’s, mbo-docenten en hbo-docenten leren van elkaar. Lerarenopleidingen van de HAN kunnen met de kennis en ervaring vanaf de opleidingslocatie op Rijn IJssel of het Graafschap College hun curriculum beter laten aansluiten op de mbo-praktijk. Zo streven we met het curriculum naar een optimale verbinding tussen theorie en praktijk.

Onderzoekende houding

Onze samenleving en het mbo-beroepenveld verandert voortdurend. Wij stimuleren jou als dio om daar met een kritische en nieuwsgierige blik naar te kijken. Oftewel: om een onderzoekende houding aan te nemen. Naar de omgeving én je eigen handelen. Zo komen we tot nieuwe inzichten die we met elkaar kunnen delen. En verbeteren we samen de kwaliteit van ons onderwijs.