Menu

Ons curriculum

Het Graafschap College & Rijn IJssel

Loop je stage bij A&A, dan doe je dat op de locatie van het Graafschap College of Rijn IJssel. Het voordeel hiervan is dat je nog meer ziet van het mbo. Beide roc’s hebben namelijk hun eigen opleidingen, studentenpopulatie en docenten die op hun manier lesgeven en coachen. 

Het curriculum

Toch is er maar één curriculum als je stage gaat lopen bij A&A. Op zowel Rijn IJssel als op het Graafschap College moet je dus dezelfde dingen leren en dezelfde taken uitvoeren. Hoewel je natuurlijk altijd vanuit jouw eigen leervragen aan de slag gaat. Alles is gericht op jouw ontwikkeling in het mbo-werkveld. Hierbij is er veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en zelfregulering. 

Samenwerken

Samenwerken is steeds belangrijker op de werkvloer. Met je eigen team, maar ook met andere teams. Ook tussen het onderwijs en het werkveld vindt meer samenwerking plaats, om de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te versterken. A&A schenkt in haar curriculum daarom extra veel aandacht aan deze vaardigheid. Dit leer je ‘van en met peers’ en ‘van en met experts’. 

Leren in peergroepen

Samen leren in peergroepen helpt je om vanaf een afstandje naar je eigen leerproces te kijken. Een peergroep is een soort simulatie om op informele manier met en van elkaar te leren. In een veilige setting leer je te functioneren in een team en om je eigen leren te sturen. Ook oefen je om onderzoekende vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. 

Een peergroep bestaat uit 4 tot 6 dio’s en een procesbegeleider (PB) die jullie begeleidt vanaf de zijlijn. In de peergroep bespreken jullie de theorie en situaties die jullie hebben meegemaakt in de praktijk. Het is een aanvulling op de dagelijkse praktijk in de roc’s. 

De dio’s waarmee je in een peergroep zit, komen vanuit diverse vakken en lopen stage in diverse clusters, sectoren en teams. Het kan dus goed zijn dat je deze peers niet kent, omdat ze van een andere lerarenopleiding zijn of in een ander studiejaar zitten. Door met hen in gesprek te gaan over jullie ervaringen, maak je indirect kennis met andere onderdelen van het mbo. 

Samen leren

Tijdens je stage voer je activiteiten uit samen met andere dio’s. Denk hierbij aan het bijwonen van elkaars team en lessen, een bezoek brengen aan de stageplek van je mbo-studenten, leerwerktaken uitvoeren en/of praktijkonderzoek doen.