Menu

Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek

Het partnerschap van de Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek leidt in gezamenlijkheid leraren op en maakt gebruik van de grote diversiteit aan leerplekken voor de docent in opleiding.

A&A leidt leraren op aansluitend op de bekwaamheidseisen voor docenten in opleiding. Binnen deze opleidingsschool wordt extra aandacht besteed aan het specifieke van het werken in het MBO.

De volgende vier pijlers staan centraal binnen onze opleidingsschool:

Opleiden in diversiteit  Zelfregulatie  Verbinding van theorie aan de praktijk  Onderzoekende houding

“Het belangrijkste sterke punt van de opleidingsschool is dat ik de ruimte krijg om mijn eigen stijl voor de klas te ontwikkelen. Ik mag mijn eigen materiaal ontwikkelen om te kijken of dit werkt en de opdrachten zo aanpassen dat ze bij mij en de studenten passen.”
“(Over begeleiding:) Ze laat heel veel aan mij over en sluit zo veel mogelijk aan bij wat ik nodig heb. Ze laat me heel erg vrij en geeft me veel vertrouwen. Dit vraagt van mij meer initiatief en ben ik verantwoordelijk voor mezelf.”
“Er was heel veel ruimte om mijn eigen lessen te ontwikkelen, vorm te geven en de opvang van mijn begeleider en collega’s in het team was enorm plezierig.”
“Doordat ik ruimte kreeg door te experimenteren binnen mijn lessen en zo verschillende theorieën kon koppelen. Zo heb ik verschillende motivatie theorieën gebruikt en een aantal prestatie theorieën ingezet.”
“Doordat ik nu mijn lessen zelf organiseer en zelf beslis wat ik vind dat de studenten moeten kennen en kunnen, heb ik een grotere verantwoordelijkheid naar de klassen toe. Ik vind het nu belangrijker en leuker om te verbeteren in mijn lesgeven, om mijn studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar de examens toe.”
1 / 5
bekijk alles >