Menu

Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek

Het partnerschap van de Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek leidt in gezamenlijkheid leraren op en maakt gebruik van de grote diversiteit aan leerplekken voor de docent in opleiding.

A&A leidt leraren op aansluitend op de bekwaamheidseisen voor docenten in opleiding. Binnen deze opleidingsschool wordt extra aandacht besteed aan het specifieke van het werken in het MBO.

De volgende vier pijlers staan centraal binnen onze opleidingsschool:

Opleiden in diversiteit  Zelfregulatie  Verbinding van theorie aan de praktijk  Onderzoekende houding

“Doordat ik ruimte kreeg door te experimenteren binnen mijn lessen en zo verschillende theorieën kon koppelen. Zo heb ik verschillende motivatie theorieën gebruikt en een aantal prestatie theorieën ingezet.”
“Doordat ik nu mijn lessen zelf organiseer en zelf beslis wat ik vind dat de studenten moeten kennen en kunnen, heb ik een grotere verantwoordelijkheid naar de klassen toe. Ik vind het nu belangrijker en leuker om te verbeteren in mijn lesgeven, om mijn studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar de examens toe.”
“(Over begeleiding:) Ze laat heel veel aan mij over en sluit zo veel mogelijk aan bij wat ik nodig heb. Ze laat me heel erg vrij en geeft me veel vertrouwen. Dit vraagt van mij meer initiatief en ben ik verantwoordelijk voor mezelf.”
“Het omgaan en het lesgeven aan (bijna)volwassene en dus leeftijdsgenoten. Dit was voor mij nieuw en door deze stage zeker handvaten gekregen om hier mee om te gaan.”
“Er was heel veel ruimte om mijn eigen lessen te ontwikkelen, vorm te geven en de opvang van mijn begeleider en collega’s in het team was enorm plezierig.”
1 / 5
bekijk alles >