Menu

Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek

Wij zijn de Opleidingsschool mbo Arnhem & Achterhoek (A&A). Dé regionale opleider van docenten in het mbo. Een unieke regionale samenwerking tussen Rijn IJssel, Graafschap College en de lerarenopleidingen van HAN Academie Educatie en HAN ALO. Wij zijn een beroepsgerichte kwaliteitsopleiding voor aankomend docenten in het mbo die op een onderscheidende manier een brug slaat tussen de onderwijstheorie en de mbo-praktijk. Met ons aangepaste curriculum en diversiteit aan leerwerkplekken leveren we maatwerk voor onze docenten in opleiding (dio’s). Zo brengen wij als nauw samenwerkende regionale onderwijspartners de strategie Samen Opleiden in praktijk en investeren in de toekomst van het mbo-onderwijs in Nederland.

De volgende vier pijlers staan centraal binnen onze opleidingsschool:

Opleiden in diversiteit  Zelfregulatie  Verbinding van theorie aan de praktijk  Onderzoekende houding

“Het belangrijkste sterke punt van de opleidingsschool is dat ik de ruimte krijg om mijn eigen stijl voor de klas te ontwikkelen. Ik mag mijn eigen materiaal ontwikkelen om te kijken of dit werkt en de opdrachten zo aanpassen dat ze bij mij en de studenten passen.”
“Doordat ik ruimte kreeg door te experimenteren binnen mijn lessen en zo verschillende theorieën kon koppelen. Zo heb ik verschillende motivatie theorieën gebruikt en een aantal prestatie theorieën ingezet.”
“Er was heel veel ruimte om mijn eigen lessen te ontwikkelen, vorm te geven en de opvang van mijn begeleider en collega’s in het team was enorm plezierig.”
“Doordat ik nu mijn lessen zelf organiseer en zelf beslis wat ik vind dat de studenten moeten kennen en kunnen, heb ik een grotere verantwoordelijkheid naar de klassen toe. Ik vind het nu belangrijker en leuker om te verbeteren in mijn lesgeven, om mijn studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar de examens toe.”
“(Over begeleiding:) Ze laat heel veel aan mij over en sluit zo veel mogelijk aan bij wat ik nodig heb. Ze laat me heel erg vrij en geeft me veel vertrouwen. Dit vraagt van mij meer initiatief en ben ik verantwoordelijk voor mezelf.”
1 / 5
bekijk alles >