Menu

Onderzoekende houding

Nieuwsgierig naar onderwijs

Hoe leren mijn studenten het beste? Wat speelt er in de beroepspraktijk? En hoe pas ik mijn onderwijs hierop aan? Als leraar in het mbo is het belangrijk om jezelf dit soort vragen te stellen. 

Bij A&A word je vanaf je eerste kennismaking met de mbo-school uitgedaagd om het onderwijs met een positief kritische blik te bekijken. Zowel bij Rijn IJssel als bij het Graafschap College kom je terecht in een cultuur waarbij nieuwsgierigheid de norm is. Je leert om een ‘onderzoekende houding’ aan te nemen. Samen met je peers, begeleiders en andere collega’s denk je na over hoe jij voor de klas staat. En leer je hoe je er met jouw onderwijsaanpak voor zorgt dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Dit doe je niet alleen als stagiair, maar ook als startende én meer ervaren leraar. Een onderzoekende houding heb je binnen het mbo je leven lang. Zodat het onderwijs blijft aansluiten op de actualiteit van beroep en samenleving. 

Onderzoek doen

Wij zijn van mening dat je een onderzoekende houding het beste aanleert door onderzoek te doen. Daarom voer je als dio in je eerste, tweede én derde leerjaar al delen van onderzoek uit. In het vierde leerjaar ga je aan de slag met je eigen praktijkgericht onderzoek. 

Samen met je werkplek- en onderzoeksbegeleider ga je op zoek naar een thema dat speelt in het team en dat bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling. Denk aan de hoge uitstroom van niveau 2-studenten, of het effect van ‘vrij lezen’. Op basis van dat thema formuleer je jouw onderzoeksvraag. 

Inspiratiesessies

Gedurende je onderzoek, neem je deel aan drie inspiratiebijeenkomsten onderzoek. Hier kun je inspiratie opdoen voor actuele onderzoeksthema’s binnen A&A en leer je welke experts je kunt betrekken bij je onderzoek. Ook hoor je meer over de ‘onderzoekskring mbo’ bij de HAN. 

Verder bespreek je met mede-onderzoekers verschillende dilemma’s die je tegen kan komen tijdens je praktijkonderzoek. Met jouw nieuwsgierigheid draag je bij aan je eigen professionele ontwikkeling én die van je mede-dio's.  

Leestip

Hoe zit zo’n eerste inspiratiesessie inhoudelijk in elkaar? Je leest het in dit artikel. Meer over de vervolgsessie lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer weten over je praktijkgericht onderzoek, de onderzoekskring mbo of de inspiratiesessies? Ga naar de site van het Graafschap College of neem contact op met een schoolopleider van Rijn IJssel