Menu
7
feb

Nieuwe inzichten tijdens Inspiratiedag Onderzoek

7 februari 2022

Tijdens een inspiratiedag onderzoek komen begeleiders en dio’s die bezig zijn met hun eindstage samen. De dag is bedoeld om de studenten vooruit te helpen met hun onderzoek. Zodat ze weer enthousiast worden over hun onderzoek en met nieuwe inspiratie verder kunnen gaan.

Tijdens deze dag delen studenten de stand van zaken over hun eigen onderzoek, hun ervaringen en de problemen waar ze tegenaan lopen. Hoe ver zijn ze? Welke hulp kunnen ze gebruiken? Ook geven ze feedback op elkaars werk en stellen ze vragen aan begeleiders. De inspiratiedag is een vervolg op de eerste bijeenkomst in oktober. Daar kregen studenten tips over onderzoek doen in het algemeen. Bijvoorbeeld over bronraadpleging en waar ze terecht kunnen voor begeleiding.

De hoofdvraag
Dit schooljaar vond de inspiratiedag online plaats, op 16 december 2021. Twee interessante voorbeelden van onderzoeken waren die van dio’s Benthe Moonen en Maaike Krom. Benthe is stagiair bij de docentenopleiding Engels. Binnen het CIOS jaar 4 voert zij het onderzoek uit met de hoofdvraag: Hoe kan ik de Engelse gespreksvaardigheid van studenten in KLAS4 op het Rijn IJssel verbeteren door middel van differentiatie binnen content based intruction (CBI)?

Maaike volgt de lerarenopleiding Geschiedenis en loopt stage bij de opleiding Assistenten Gezondheidszorg. Naast de lessen Burgerschap en Loopbaanbegeleiding die ze geeft, onderzoekt zij de vraag: Aan welke eisen moet een goede burgerschapsmethode voldoen voor de assistent gezondheidszorgopleidingen bij Rijn IJssel?

Tips van begeleiders
Jacqueline van der Zee is schoolopleider bij Zorg & Welzijn op het Rijn IJssel. Zij zorgt er onder andere voor dat er goede begeleiding is voor de onderzoekende dio’s. Twee tips die ze hier altijd meegeeft: houd het onderwerp van je onderzoek klein. En stem goed af met de praktijk waar je het uitvoert!

Tijdens de inspiratiedag gaven onze aanwezige onderzoeksbegeleiders Rita Sessink, Leon van der Veen en Mireille van der Elst ook de nodige tips, bijvoorbeeld:

  • Is er een recente SLB-leerlijn?
  • Ken je het handboek burgerschapsonderwijs van Eidhof?
  • Gebruik je ontwerpregels (Cimo-logica) voor je onderzoek?


Netwerken
Studenten maakten van de gelegenheid gebruik om hun netwerk uit te breiden. Zo stelde een student de vraag aan een begeleider: “Mag ik contact met je opnemen als ik vragen heb over burgerschapsonderwijs?”. Al met al werd het een inspirerende dag, waarna iedere dio weer met nieuwe inzichten naar huis ging (nou ja, MS Teams afsloot)!

Kennisdelingsevent
Op 21 april aanstaande pitchen de dio’s hun onderzoek aan begeleiders en opleiders van A&A op de studiedag. Ze gaan met de medewerkers van A&A in gesprek over hun onderzoek om de laatste nieuwe inzichten te verwerven, voordat ze hun onderzoek afronden of om hun onderzoeksproduct en/of conclusies en aanbevelingen toe te lichten.