Menu

Stagetypen

Oriëntatie op het beroep

‘Wil en kan ik leraar worden’?

A&A biedt jou een brede kennismaking met het mbo doordat je diverse opleidingen gaat bezoeken en opdrachten gaat uitvoeren. Je volgt lessen bij verschillende niveau’s in het mbo en  gaat zelf ook onderdelen van een les verzorgen. Je ziet verschillende docenten aan het werk in het mbo, VAVO of Educatie. Je ziet verschillen en overeenkomsten in het omgaan met mbo-studenten, je krijgt zicht op de rollen van de mbo-docent en dat maakt dat jij je eigen visie kunt vormen. Wat past bij jou en hoe wil jij je daarin verder ontwikkelen zijn belangrijke vragen die jij jezelf gaat stellen. 

Je volgt onderwijskunde op een locatie van A&A. Dit zijn ook de momenten dat je direct je ervaringen kan delen met mede-studenten. Om vervolgens daarop terug te kijken met docenten van A&A. Daarvan leren is enorm waardevol.

Hoofdfase 2e en 3e jaar

Werkplekleren 2 

In het 2e en 3e jaar staat het werkplekleren in de opleiding in het teken van verder verdiepen en aanleren van de vier bekwaamheidseisen van de leraar.:

  1. Brede professionele basis;
  2. Pedagogisch bekwaam;
  3. Didactisch bekwaam;
  4. Vakinhoudelijk bekwaam.

 

Je maakt deel uit van de organisatie, je werkt samen in een team, maakt deel uit van een peergroep. Je stelt leerdoelen binnen iedere bekwaamheidseis en werkt gedurende jouw stage samen met jouw werkplekbegeleider, teamen peergroep om deze leerdoelen te behalen. Je mag (deel)lessen zelfstandig geven, echter is jouw werkplekbegeleider altijd bij jou in de buurt. dit kan in het lokaal zijn, of op loopafstand. Op het einde van jouw stage presenteer je jouw groei en ontwikkeling en presenteer je bewijsstukken die aantonen dat leerdoelen zijn behaald. 

Eindfase 4e jaar

Werkplekleren 3 

In het laatste jaar ga je zelfstandig aan de slag als docent in opleiding met het leren lesgeven en begeleiden. Je wordt daarbij begeleid op afstand. Je bent volwaardig lid van een team en je draait volledig mee met alle activiteiten. Ook tijdens deze eindstage maak je deel uit van een peergroep. 

Je voert in de eindfase tijdens het werkplekleren een praktijkgericht onderzoek uit. Je gaat een onderzoek voorbereiden, uitvoeren en verslaan wat een directe relatie heeft met het uitvoeren van het beroep als docent en de  beroepspraktijk. Je wordt begeleid door een onderzoeksbegeleider en er wordt verwacht dat je deelneemt aan een onderzoekskring in de scholen. Je leert daar andere  onderzoekers en hun onderzoeksprojecten kennen. Een vast onderdeel van deze bijeenkomsten is het feedback geven en krijgen op dat waar elke onderzoeker mee bezig is. Tijdens een jaarlijks kennisdelingsevent presenteren onderzoekers en docenten in opleiding hun opbrengsten en ervaringen vanuit onderzoek met iedereen die werkzaam is binnen de scholen en het instituut. 

Binnen het MBO kennen we ook de Leraar in opleiding (LIO). Een LIO bij het MBO is een laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding die op basis van formatieve vacatureruimte wordt aangesteld. Een LIO wordt conform de voorwaarden uit de cao MBO artikel 2.6 aangesteld op basis van een leerarbeidsovereenkomst en ontvangt een brutosalaris conform het gestelde in de cao artikel 2.6 lid 5. Niet iedere eindstagiair is een LIO, de eindstagiair moet een vacature vervullen!

Een deeltijd student

Jij hebt al een baan in het onderwijs (of elders) en je wilt graag een tweedegraads bevoegdheid halen. Wat moet je als docent in opleiding kennen en kunnen aan het eind van je opleiding, ongeacht waar, hoe en in hoeveel tijd je leert? Door aan de slag te gaan met leeruitkomsten wordt de opleiding flexibel en op maat in gericht door de HAN passend bij wat jij nodig hebt. Het opleidingsteam van A&A ondersteunt jou bij het verbinden van de theorie aan de praktijk, leert je kritisch kijken naar de beroepspraktijk en naar jezelf en daar waar mogelijk kun je in diverse leersituaties ervaringen opdoen. Zo ontwikkel jij een veelzijdig repertoire als docent en werk je aan je professionele identiteit.

Een KOP student 

Jij hebt al een relevante hbo- of wo bachelor en wil graag tweedegraadsdocent worden in 1 jaar. Je neemt een jaarlang deel aan werkplekleren. Je  wordt hierbij ondersteund door het opleidingsteam. Je doet je ervaring op in de context van de mbo en er is daarbij oog voor je inzetbaarheid als docent in het brede onderwijsveld. Ook hier ondersteunt het opleidingsteam van A&A jou bij het verbinden van de theorie aan de praktijk, leert je kritisch kijken naar de beroepspraktijk en naar jezelf en daar waar mogelijk kun je in diverse leersituaties ervaringen opdoen. Zo ontwikkel jij een veelzijdig repertoire als docent en werk je aan je professionele identiteit.

Een ALO student

Je wordt opgeleid tot tweedegraads docent Sport en Bewegen en bent inmiddels bezig met werkplekleren binnen hoofdfase 2 en 3. Dat betekent dat je, of je nu de voltijd- of deeltijdopleiding aan het volgen bent, je kunt kiezen voor een stage in het mbo. Je gaat je specialiseren in een expertisegebied: talent, gezonde leefstijl of sportvoeding. Tijdens het werkplekleren bij A&A leer je om zelfstandig lessen te gaan geven, praktisch of theoretisch en krijg je inzicht in alle rollen van de mbo-docent. Uiteindelijk ben jij in staat om de mbo-student te leren hoe zij anderen in beweging kunnen krijgen. 

Informatie over stages en beoordelen is te vinden op de website van Bureau Extern van HAN Academie en Educatie.