Menu
2
nov

Brede bijeenkomst A&A in het teken van het herijken van onze visie

2 november 2023

Waar staan we met de Opleidingsschool A&A, en waar willen we naartoe? Voor antwoorden op deze en meer vragen vond op 5 oktober weer een A&A brede bijeenkomst plaats. Deze stond in het teken van het herijken van onze visie. 

Het werd een bijzondere bijeenkomst waarbij we een schat aan inzichten hebben vergaard en de koers voor de komende jaren uitstippelden. Met de huidige visie die dateert uit 2019, was het hoog tijd om hem te herzien.
 
Model van Manon Ruijters
Tijdens deze middag werkten en leerden we vanuit het model van Manon Ruijters, dat inzicht biedt in de A&A-collega's met betrekking tot vier essentiële aspecten:
  1. Zichzelf als persoon
  2. Zichzelf als professional
  3. Zichzelf als teamlid
  4. Zichzelf als medewerker van een organisatie
 
We begonnen de dag met een kennismaking. Want iedereen heeft een uniek verhaal en achtergrond. Deze uniciteit koesteren we binnen de kaders van A&A. We hadden de keuze uit vier werkvormen. Bijvoorbeeld het maken van een moodboard of met elkaar wandelen om elkaar beter te leren kennen. Vanuit A&A stimuleren we om zelf te kiezen welke manier van leren en samenwerken het beste bij je past. Zeker ook voor onze docenten-in-opleiding (dio’s).
 
Reflecteren
Vervolgens werden we uitgedaagd om te reflecteren op wie we zijn, wat ons kleur geeft. En hoe we het beste bijdragen aan de organisatie van A&A als professional, teamlid en medewerker. Dit is een essentiële stap om onze visie en waarden opnieuw vorm te geven.
 
Professionele waarden SO/IO
Daarna verdiepten we ons in de professionele waarden van SO/IO. Om deze beter te begrijpen en te gebruiken als basis voor de herijking van de waarden van A&A. We hebben met elkaar in groepen besproken waarom deze waarden belangrijk zijn voor ieder van ons en waarom ze van belang zijn in de context van A&A. Iedere groep formuleerde en documenteerde vier gemeenschappelijke waarden, die de bouwstenen zullen vormen van onze herziene visie.
 
Samenwerken als team
Het volgende onderdeel focuste zich op hoe we als team samenwerken, met behulp van een gesprekskaart gericht op resultaatverantwoordelijke teams. We onderzochten samen hoe de inrichting, verdeling van het werk en coördinatie- en sturingsmechanismen binnen A&A worden ervaren. Rode en groene stickers werden gebruikt om de items te markeren. Bij het verwerken van deze informatie zijn we benieuwd of de verdeling en inrichting van het werk aansluiten bij hetgeen we willen bereiken. Hebben we voldoende aandacht voor het talent wat eenieder inbrengt? 
 
WISH
Ten slotte kregen alle aanwezigen de kans om hun wensen met betrekking tot samen opleiden voor het komende schooljaar bij A&A in te vullen aan de hand van het WISH-model (Wens, Inbeelden, Struikelblokken, Handelen).
 
Positieve reacties
De reacties op deze bijeenkomst zijn zeer positief en inspirerend. De aanpak werd warm ontvangen, en er is ook een besef dat er altijd ruimte is voor verbetering. Bij de volgende bijeenkomst willen we meer gemeenschappelijke taal ontwikkelen, zodat nieuwkomers zich sneller kunnen aansluiten bij onze visie en waarden.
 
Met deze waardevolle inzichten en de betrokkenheid van onze A&A-collega's kijken we vol vertrouwen uit naar de volgende stap in de herijking van onze visie. Wordt vervolgd!