Menu
5
jul

De doorontwikkeling van de PDG-opleiding

5 juli 2021

Sinds 2018 leidt de HAN Academie Educatie samen met de Gelderse ROC’s zijinstromers, die nog niet bevoegd docent zijn, op tot mbo docenten. Het begon met het bouwen van een curriculum waarbij de beroepsproducten de directe verbinding met de werkzaamheden van docenten in de context vormen.

Met de feedback van diverse stakeholders kunnen we steeds de inhoud en het proces monitoren. Zo ontwikkelen we de opleiding continu door en blijft deze aansluiten bij de actuele wensen vanuit het werkveld en de dio.

De laatste monitorbijeenkomst was in maart 2021. Toen is gesproken over een andere vorm van toetsing die meer recht doet aan de ontwikkeling van de dio. Uitvloeisel van deze bijeenkomst is de totstandkoming van het designteam "Onderzoekend innoveren, ontwikkelingsgericht beoordelen en beslissen".

Deze doorontwikkeling doen we samen met het lectoraat “Eigentijds beslissen en beoordelen”, de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn waar de PDG vanaf september mee gaat samenwerken, de dio en het werkveld.

Tijdens de professionaliseringsmiddag op 3 juni hebben we met elkaar verkend hoe de opdracht voor het designteam er uit komt te zien. In vier breakoutrooms is met elkaar de dialoog gevoerd over waar zij enthousiast van worden, waar hun zorg ligt, wat hun wensen zijn en wat dit vraagt van de begeleiders op de werkplek.