Menu
31
mei

Mijlpaalbijeenkomst A&A: blik op de toekomst

31 mei 2021

Het opleidingsteam van opleidingsschool mbo A&A heeft recent in een professioneel georganiseerde digitale bijeenkomst een flinke boost gegeven aan het denken over de doorontwikkeling van het curriculum binnen onze opleidingsschool.

Er is intensief gesproken over thema’s als professionalisering, onderzoek en het opleiden en de  daarbij passende rollen in de opleidingsschool. Wat is er nu nog nodig om de mijlpalen te  behalen aan het einde van het schooljaar? Wat nemen we mee naar de toekomst?

Er liggen uitdagende kansen om de aanpak van het curriculum in het eerste leerjaar nu door te vertalen naar de andere leerjaren. Dit vraagt volgend schooljaar om investeren in de verdere  professionalisering van onze werkplekbegeleiders. Door corona is er een extra beroep gedaan op onze werkplekbegeleiders en de teams om stages te kunnen blijven bieden. Daarom is er minder ruimte geweest om samen vorm en inhoud te geven aan huidige ontwikkelingen. In het nieuwe schooljaar gaan we vol energie en ideeën aan de slag met de verdere ontwikkeling van het curriculum.