Menu
3
jul

Nieuw binnen A&A: beeldbegeleiding voor lerende collega’s

3 juli 2023

Sinds kort wordt een nieuwe vorm van begeleiding toegepast binnen A&A: beeldbegeleiding. Beeldbegeleiding is voor (voornamelijk nog lerende) collega’s die een leervraag hebben. De videobeelden die worden opgenomen tijdens de lessen dienen hierbij als uitgangspunt. Momenteel begeleidt Olga Goöle (schoolopleider bij de sector Zorg, Welzijn & Sport Graafschap College) twee docenten. Maar het plan is om dit breder in te zetten binnen A&A. 

“Bij beeldbegeleiding begeleid ik collega’s die een leervraag hebben. Voorbeelden hier van zijn: ‘Hoe zorg ik ervoor dat studenten aan de slag gaan na mijn instructie?’ ‘Hoe bereik in mijn studenten?’ ‘Hoe betrek ik ze allemaal?’. Voornamelijk lerende collega’s die nog wat meer zelfvertrouwen moeten krijgen in hun docentenrol, hebben dit soort vragen”, vertelt Olga.  

Het beeldbegeleidingstraject

“Een begeleidingstraject duurt ongeveer drie maanden”, gaat Olga verder. “We beginnen altijd met een intakegesprek. Hierin leg ik uit wat beeldbegeleiding is. En bespreken we wat we beiden kunnen verwachten. Ook formuleert de coachee zelf de leervraag/leerwens. Vervolgens worden er klasopnames gemaakt bij drie verschillende lessen. Deze bespreken we in drie losse nagesprekken. Tijdens het derde nagesprek vindt ook de afsluiting plaats.”
 

“Beeldbegeleiding is vooral leerzaam voor startende docenten, die nog meer zelfvertrouwen moeten opbouwen in hun rol als docent”


Videobeelden analyseren

Olga legt uit wat ze met de videobeelden doet. “Die ga ik analyseren. Ik kijk welke fragmenten passen bij de leervraag van mijn coachee. Dat maak ik zo klein mogelijk. Ik let bijvoorbeeld op de mimiek van de docent. Of ze hummen, een duim opsteken, een teken geven van communicatie. Bij beeldbegeleiding gaan we uit van de kracht van de docent. Het doel is dat de coachee zich bewust wordt van wat hij/zij al goed doet. En dat dan meer gaan toepassen in de lessen.

Ik zoek daarom altijd twee positieve fragmenten uit, dus waar de docent het al goed doet. En één fragment met een verbeterpunt. In de nagesprekken vraag ik of hij/zij ziet wat er – in relatie tot de leervraag - al goed gaat in de positieve fragmenten. En wat hij/zij anders zou doen in het derde fragment.”

Reflecteren

“Die nagesprekken moet ik filmen. Ik ben namelijk nog bezig met de opleiding, dus ik moet zelf ook reflecteren op mijn eigen handelen. Ik moet kijken of ik de communicatieprincipes goed toepas. En of ik wel bezig ben met oplossingsgericht coachen en handelingsgericht werken. Bijzonder om zelf bezig te zijn met de begeleiding die ik geef!” 
 

“Beeldbegeleiding gaat uit van de kracht van de docent. Hij/zij moet zich bewust worden van wat al goed gaat en dat meer toepassen”


Ervaringen met beeldbegeleiding

De reacties van de collega’s die beeldbegeleiding krijgen zijn positief. “Iedereen zou dit moeten doen!”, krijgt Olga tijdens de twee nagesprekken te horen. Het is een goede manier om te kijken waar je staat en wat beter kan. Olga was zelf ook direct enthousiast toen zij in aanraking kwam met beeldbegeleiding. “Ik had een training gevolgd bij de HAN. Ik had toen meteen het gevoel dat ik hier iets mee moest gaan doen. Toen ben ik de opleiding gaan volgen. Het is een waardevolle toevoeging aan mijn rol als schoolopleider.”

Beeldbegeleiding breder inzetten

Olga is de eerste binnen A&A die de opleiding Practitioner Beeldbegeleiding aan Hogeschool Windesheim volgt. “Ik denk dat deze vorm van begeleiding heel nuttig is voor alle (lerende) docenten en dio's binnen A&A. Zeker voor de dio’s. Daarom gaan we in het nieuwe schooljaar alle schoolopleiders van A&A hierin trainen. Zodat zij ook beeldbegeleiding kunnen zetten. Ook liggen er plannen om beeldbegeleiding een onderdeel te maken van de training voor werkplekbegeleiders. Ik heb er echt veel zin in!”


“’Iedereen zou dit moeten doen!’, krijg ik te horen van mijn coachees”


Swivl 

Binnen A&A maakt Olga gebruik van de Swivl voor de beeldbegeleiding. “Dit is een soort robot die je op een statief kunt plaatsen. De coachee draagt een marker om de nek. Dat is een microfoon en tegelijkertijd een sensor waarmee de robot de docent volgt. Op deze manier krijgen we goede beelden, waar de docent echt mee aan de slag kan en is de docent erg goed en duidelijk te verstaan waar zij/hij ook staat.”

Contact

Heb jij interesse in beeldbegeleiding? Om het te krijgen óf om het zelf te leren geven? Neem dan contact op met Olga.