Menu
Nieuw kwaliteitskader en werkwijze peer review
7
feb

Nieuw kwaliteitskader en werkwijze peer review

7 februari 2022

Het akkoord is daar! Het bijgestelde kwaliteitskader en de werkwijze peer review zijn goedgekeurd. Dat deden de bestuurders van de vijf sectorraden en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 13 december 2021. Je vindt het kwaliteitskader op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren of klik hier.

Het kwaliteitskader heeft als doel om de kwaliteit van Samen Opleiden & Inductie te borgen, verantwoorden en versterken. Om dat te realiseren organiseren erkende partnerschappen iedere zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review.

Het nieuwe kwaliteitskader en de werkwijze peer review is een mooie en betekenisvolle stap in de richting van meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarin scholen, schoolbesturen en opleidingen samenwerken aan kwaliteitsontwikkeling van Samen Opleiden & Inductie.

Podcast Samen Opleiden

In 2021 heeft A&A bijgedragen aan een pilot om de werkwijze te verkennen en ervaring op te doen met het nieuwe kwaliteitskader. Nieuwsgierig naar die ervaring? Chris Kroeze (instituutsopleider bij A&A) en Dirkje Zwama (coördinator A&A) delen hun ervaring aan de digitale keukentafel. Luister de podcast.

Peerreview light

Uit de pilot van vorig jaar hebben we ontwikkelpunten gekoppeld aan doelen voor dit schooljaar. In februari doen we de peerreview dunnetjes over met Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA), omdat het ons helpt bij het proces van het doorontwikkelen van onze kwaliteitscultuur.