Menu
17
apr

Observeren met ICALT

17 april 2019

Op 10 april zijn 13 werkplekbegeleiders door Gerald Steverink, Instituutsopleider van de HAN,  en projectleider van het project Begeleider Startende Leraren (BSL), getraind in het gebruik van het ICALT observatie instrument. Het is een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee pedagogisch en didactische vaardigheden op gedragsniveau geobserveerd kunnen worden. Uit onderzoek is gebleken dat docenten in opleiding of startende docenten met behulp van de feedback die uit de ICALT observatie voortvloeit, sneller een hoger niveau van effectief lesgeven bereiken.

De deelnemers hebben geleerd te observeren met het ICALT-instrument, gerichte feedback te geven, om de docent (in opleiding of startend) vanuit de zone van naaste ontwikkeling te kunnen begeleiden. Ze hebben de training als zeer zinvol ervaren: het instrument geeft inzicht en overzicht, en biedt het begeleidingsproces structuur.