Menu
5
feb

Terugblik op peergroepen: de ervaringen van dio Niek en procesbegeleider Patrick

5 februari 2024

Peergroepen nemen een belangrijke plaats in binnen het curriculum van Opleidingsschool A&A. De focus ligt hierbij vooral op zelfregulatie. Hoe zien de peergroepen er in de praktijk uit? En wat levert het op? In dit artikel lees je over de ervaringen van vierdejaars docent in opleiding (dio) Niek Dijkman en procesbegeleider Patrick Heins.

Niek volgt de lerarenopleiding Economie. Samen met collega dio’s uit verschillende jaargangen volgt hij peergroep-bijeenkomsten tijdens zijn stage. Ze hebben hun laatste bijeenkomst van afgelopen half jaar inmiddels achter de rug. Tijd om terug te blikken. Niek vertelt: “In de eerste periode kwamen we eens in de twee weken bij elkaar. Patrick zorgde telkens voor een moment en locatie, dat was echt fijn. Voor de invulling waren wij als dio’s verantwoordelijk.”

Waardevolle inzichten
Hiermee wordt zelfregulatie bij onze dio’s gestimuleerd. Niek vertelt: “Aan het eind van de bijeenkomsten bespreken we de onderwerpen die we de volgende keer willen behandelen. Vervolgens is één van ons verantwoordelijk om hier invulling aan te geven met relevante werkvormen. Dit kan te maken hebben met iets dat je bent tegengekomen op stage of iets wat je juist nog wilt leren.”

“Mijn vraag ging om een onrustige groep. Dit heb ik uiteindelijk meegenomen in een van onze bijeenkomsten en ter sprake gebracht. Door met elkaar te discussiëren over bepaalde stellingen, heb ik van andere studenten belangrijke inzichten gekregen. Ik heb geleerd dat het niet altijd helpt om meteen de les te willen starten, maar een paar minuten rust te pakken. Zodat er orde in de klas ontstaat. Uiteindelijk levert dit je meer lestijd op dan als je er meteen heel dicht op zit.”

“Een van de dio’s is telkens verantwoordelijk voor de invulling met relevante werkvormen”

Actieve werkvormen
Onderwerpen vanuit de theorie komen tijdens peergroep-bijeenkomsten terug in actieve werkvormen. Niek vertelt: “Zo zijn we aan de slag gegaan met de Roos van Leary. Hierbij nam iedereen een bepaalde rol aan binnen dit model. Afhankelijk van welke rol je aannam, nam een medestudent een tegenovergestelde houding aan. Zo nam iemand de rol aan van opstandige student. Daartegenover stelde een dio zich juist heel ontspannen op. Uit deze simulatie ontstonden discussies en daaruit kwamen waardevolle inzichten.”

Patrick vult aan: “We gaan écht actief met elkaar aan de slag. Studenten bespreken alles met elkaar. De oplossing is vaak een verzameling van wat ze gezamenlijk besproken hebben. Ik draag daar aan bij, tijdens bijeenkomsten ben ik hun gelijke. Ik neem de nodige praktijkervaring mee die studenten nog niet in die mate hebben. Soms is het daardoor lastig voor ze om voorbeelden aan te halen. Die neem ik daarom mee vanuit mijn praktijkervaring.”

Veilige omgeving
Voor Patrick is dit het eerste jaar dat hij procesbegeleider is bij peergroepen. Patrick vertelt: “Tijdens mijn start met het werken met peergroepen heb ik vooral geput uit de onderzoeken naar peergroepen. Ik vind het vooral belangrijk dat ik een veilige omgeving creëer. Waarin iedereen uitdagingen, ervaringen en inzichten durft te delen. Om er het maximale uit te halen. Ook is het belangrijk dat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen. Ook ik. Het helpt ook enorm als je openstaat voor feedback.”

Niek vult aan: “Naast vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke zaken was mezelf meer open stellen een van de opbrengsten voor mij. Hulp vragen aan anderen en daar iets in de praktijk mee doen. Dat vond ik lastig. Ik was niet altijd open over zaken die minder goed gaan. Vooral als je op stage met collega’s in gesprek bent zeg ik al snel dat het goed ging, zonder dieper op de inhoud in te gaan. Ik heb communicatief echt stappen gezet en geleerd om dit toch te bespreken. Het fijne is dat de drempel om dit te doen tijdens onze bijeenkomsten voor mijn gevoel een stuk lager ligt.”

“Het is belangrijk dat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen. Ook ik”

Goed beeld van dio’s
Naast waardevolle inzichten voor studenten, leveren de peergroepen ook belangrijke informatie op voor Patrick. Hij vertelt: “Dankzij de activiteiten tijdens onze bijeenkomsten kreeg ik goed inzicht in hoe Niek is als docent. Door zijn houding, denkwijze en opvattingen over het onderwijs.”

Haal er alles uit
Beiden kijken ze met een goed gevoel terug op de peergroep-bijeenkomsten. Niek sluit af: “Als vierdejaars ben ik behoorlijk bekend met de theorie. Je kunt dan denken: wat voegen peergroepen nog toe? Maar je haalt er veel meer uit dan je van tevoren denkt. In mijn geval het verbeteren van mijn communicatieve vaardigheden. Verder is het heel mooi om anderen te helpen bij hun vraagstukken met je ervaring en inzichten.”

Vragen?
Heb je vragen over het onderzoek naar peergroepen? Neem dan contact op met [naam].