Menu
30
jan

Onderzoek naar peergroepen levert eerste interessante inzichten op

30 januari 2023
Op 20 oktober is A&A gestart met een professionaliseringstraject voor procesbegeleiders van peergroepen. De focus in het onderzoek ligt op ‘sturen op zelfsturing’: hoe zorg je er als procesbegeleider voor dat de dio’s in een peergroep in steeds grotere mate zichzelf sturen? Daarover zijn nu de eerste inzichten opgedaan. Jeltje Kok (onderzoeker bij Rijn IJssel) en Chris Kroeze (onderzoeker bij de HAN) zijn betrokken bij het onderzoek. Jeltje vertelt er meer over in dit artikel.  
 
“Het doel van een peergroep is dat docenten-in-opleiding (dio’s) van en met elkaar leren over docentschap”, vertelt Jeltje. “Door zelf thema's aan te dragen en in gesprek te gaan, leren ze op eigen wijze hun leerproces te sturen, nieuwsgierig te zijn en onderzoekende vragen te stellen. 
 
Vanaf de zijlijn worden ze begeleid door een procesbegeleider. Het is de bedoeling dat de dio’s zichzelf motiveren om de peergroep draaiende te houden. Hoe kun je als procesbegeleider daarin ondersteunen? Daarover gaat dit onderzoek.” 
 
Thema’s over zelfsturing
“We zoeken in de praktijk, en aanvullend in de literatuur, naar wat werkt bij sturen op de zelfsturing”, vertelt Jeltje. “Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld motivatie en verbinden, en eigenaarschap. Als procesbegeleider is het daarbij belangrijk om te reflecteren op het eigen handelen. De aanname over motivatie die de procesbegeleider (on)bewust heeft over motivatie, krijgt namelijk (on)bewust vorm tijdens de begeleiding.” 
 
Werken aan motivatie
De deelnemers (procesbegeleiders) en onderzoekers van het onderzoek komen regelmatig samen om te praten over diverse thema’s. Jeltje vertelt: “In de eerste bijeenkomst stond de vraag ‘Wat is zelfsturing?’ centraal. Vervolgens bespraken we in de tweede bijeenkomst hoe je als procesbegeleider dio’s kunt verbinden en motiveren. De afgelopen weken hebben deelnemers de besproken werkwijzen in de praktijk onderzocht.” 
 
Extrinsieke motivatie 
“Een van de belangrijke inzichten die de deelnemers opdeden, was dat dio’s die deelnemen aan een peergroep voornamelijk extrinsieke motivatie hebben om dat te doen. We hopen dat we dit op den duur kunnen veranderen naar een intrinsieke motivatie. Bijvoorbeeld door te zorgen voor:
 
1. interessante bijeenkomsten 
2. die relevant zijn voor de dio
3. en die passen bij het niveau van de dio
4. en die voldoening opleveren. 
 
Tegelijkertijd gaan we onderzoeken of een extrinsieke motivatie bij dio’s wel voldoende motiveert”, vertelt Jeltje. 
 
Doel & strategie en metacognitie
In de komende vijf bijeenkomsten komen de thema’s ‘Doel & Strategie’ en ‘Metacognitie’ nog aan bod. We gaan opnieuw onderzoeken wat deze thema's inhouden en wat werkt om de strategieën en metacognitieve vaardigheden te versterken ten behoeve van de zelfsturing.”
 
Richtlijnen voor procesbegeleiders
“Uiteindelijk verzamelen we alle inzichten van alle besproken thema’s en brengen we die samen in een handreiking. Dit zijn richtlijnen die handvatten bieden voor procesbegeleiders. Overzichtelijk, makkelijk en toegankelijk. Met praktische toepassingen. Het doel is om dit in juli af te ronden”, sluit Jeltje af. 
 
Vacature
Ook bij het Graafschap College willen we dit onderzoek graag uitvoeren. Op dit moment staan er nog taakvacatures open voor onderzoeker en procesbegeleiders. Ben je werkzaam op het Graafschap College en lijkt je dit interessant? Laat dan zeker van je horen! 
 
Contact
Heb je vragen over het onderzoek naar peergroepen? Neem dan contact op met Jeltje via j.kok@rijnijssel.nl.