Menu
18
okt

Samen Opleiden-netwerkbijeenkomst biedt inzichten over basiskwaliteit en groei

18 oktober 2022
Op 29 september vond de netwerkbijeenkomst voor het mbo plaats. De thema’s ‘Groei van Samen Opleiden & Professionaliseren’ en ‘Impuls Netwerk’ stonden centraal. Het was een inspirerende middag in het prachtige Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dat zowel van buiten als van binnen ontwikkeling uitstraalt.
 
De bijeenkomst was druk bezocht. Verschillende betrokkenen, zoals schoolopleiders en coördinatoren van meerdere opleidingsscholen, bestuurders van lerarenopleidingen en een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waren allen aanwezig. Ook Ellen Leenaarts-Gunnewijk, lid van de Regiegroep A&A bezocht het evenement. 
 
Groei en professionaliseren 
Het event was opgedeeld in twee delen. In het eerste deel stond ‘Groei van Samen Opleiden & Professionaliseren in het mbo’ centraal. Eefje Boef (beleidsadviseur van de MBO Raad) en Ester Scholten (Platform SO&P) verzorgden de inhoudelijke toelichting op dit thema. Ellen vertelt: “Zij namen ons mee in de beelden die er op bestuurlijk niveau leven over Samen Opleiden. Ze vertelden over ambities, vormen van groei en over welke rol de MBO Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) hebben in deze groei voor het mbo.” 
 
Met elkaar in gesprek 
Na de presentatie gingen bezoekers met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:
• Het uitbreiden van het partnerschap met nieuwe instituten/scholen is een regionale opdracht, waarbij partnerschappen in the lead zijn. 
• De groei van het partnerschap gaat ten koste van de kwaliteit van Samen Opleiden & Professionaliseren. 
 
Uitdagingen voor Samen Opleiden
Ellen vertelt: “Het OCW heeft een doel: 100% Samen Opleiden binnen een mbo-partnerschap. Om dit te realiseren staan we voor een grote uitdaging, zo blijkt uit onze gesprekken. Er lopen namelijk nog altijd veel dio’s stage (werkplekleren) bij een mbo-school zonder dat de lerarenopleiding van die dio aangesloten is bij de opleidingsschool. Hetzelfde geldt voor zij-instromers (PDG-traject en deeltijd). Vaak speelt hun eigen keuze hierbij een rol. Ze doen hun opleiding bijvoorbeeld liever dichterbij huis.” 
 
Netwerken 
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van netwerken. Aan de hand van drie thema’s gingen de aanwezigen met elkaar de dialoog aan. 
 
Groei van Samen Opleiden
Groei biedt kansen als het gaat om meer op maat opleiden en professionaliseren. Maar om maatwerk te leveren is flexibilisering nodig. Hoe houden we dan het overzicht?
 
Begeleiding startende leraar (inductie)
Een lerarenopleiding heeft input nodig van mbo’s om in te kunnen spelen op vraagstukken die een rol spelen bij de eerste twee werkjaren van een startende docent. Hoe realiseren we voor iedere doelgroep in het mbo een passend aanbod? 
 
Basiskwaliteit van PDG-trajecten
Onze opleidingsschool krijgt handvatten van het platform SO&P om de basiskwaliteit te borgen. Hoe doen we dat specifiek voor PGD-trajecten? Hiervoor is afstemming tussen de opleidingen die de PDG-opleidingen verzorgen en de opleidingsscholen essentieel. Bijvoorbeeld over het beroepsbeeld, zodat het PDG-traject hierop aan kan sluiten. Hoe gaan we om met ‘groen-pluk’ (het vroegtijdig aanbieden van een baan/vacature-uren aan docenten-in-opleiding)? 
 
Inspiratie om mee verder te gaan
“Het was een waardevolle en inspirerende bijeenkomst. Ik ga weer met een boel nieuwe ideeën en aandachtspunten terug naar A&A. Samen gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van onze eigen opleidingsschool!”, sluit Ellen af.