Menu
21
apr

Studiedag NOA en A&A: een verbeterd curriculum

21 april 2023

Op 9 maart kregen we bij A&A bezoek van de coördinatoren van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) voor onze light peerreview, die we uitvoerden in de vorm van een studiedag. Zo’n dag is bedoeld om van elkaar te leren, en gaat over zelfreflectie: hoe staan we ervoor in de scholen? De nadruk van deze studiedag lag op curriculumontwikkeling van A&A, voor tweede- en derdejaarsstudenten.

NOA en A&A hebben al jaren goed contact, maar dit was de eerste keer dat de studiedag fysiek plaatsvond. Dirkje Zwama, lid van de Regiegroep A&A, ziet de voordelen hiervan in: “Online praten alleen de commissieleden met elkaar. Nu zijn alle opleiders van A&A betrokken geweest. Heel waardevol, want ‘kwaliteit is van ons allemaal’. Ook de informele gesprekken die bijvoorbeeld tijdens de lunch plaatsvinden, leveren een waardevolle bijdrage aan de studiedag.”

Onderwijskunde

Het ochtendprogramma van de studiedag begon met een les Onderwijskunde aan eerstejaarsstudenten van A&A. De coördinatoren van NOA woonden deze les bij. Daarna introduceerden zij een reflectie-instrument van hun eigen school: Mindfolio, een combinatie tussen een mindmap en een portfolio. 

Mindfolio: een veelvoudige tool

Mindfolio helpt studenten tijdens de gehele lerarenopleiding. Ze leren kijken naar eigen ontwikkelpunten en nemen de opleidingstheorie hierin mee. Uiteindelijk vullen studenten hun leerdoelen in aan de hand van het GROEI-model (goal/doel, realiteit, opties, eigen keuze) en geven hun professionele identiteit weer in het model ‘Ik als docent = persoon’. Door de combinatie van verschillende theorieën bestaat Mindfolio uit de driehoek persoon-theorie-praktijk.

NOA vroeg feedback aan A&A en de eerstejaarsstudenten. Eén student gaf aan: “Het instrument geeft een ontwikkelingsgerichte indruk. Het stimuleert het verbinden van de theorie aan de praktijk.” Een andere student zei: “Mindfolio geeft het gevoel dat het instrument van mijzelf als dio is.” A&A gaat nu nadenken of Mindfolio ook inzetbaar is bij de lerarenopleiding van de HAN.

Het curriculum van A&A

Het middagprogramma bestond uit het bespreken van het curriculum bij A&A voor tweede- en derdejaarsstudenten. NOA dacht hierin mee. Eerst legde A&A uit hoe het curriculum in zijn werk gaat op het mbo. Onder andere de vervlechting van de theorie in de praktijk komt aan bod. Daarnaast brachten de coördinatoren van A&A in kaart wat er nog verbeterd kan worden aan het curriculum. Het streven is om hier twee keer per jaar over in gesprek te gaan om kleine ontwikkelgerichte stappen te zetten.

Een leerzame dag

Gedurende de dag verzorgden mbo-studenten van de horecaopleiding bij Rijn IJssel de lunch, koffie en thee. Ook veganisten konden hun hart ophalen met zelfgemaakt eten van de studenten. Daarnaast vonden de coördinatoren van NOA het interessant om te zien hoe het opleiden binnen A&A eraan toegaat: “De structuur en opzet van het stagelopen in het mbo zijn een stuk duidelijker geworden dankzij het kijkje in de keuken.”