Menu
5
jul

Themabijeenkomst 'begeleiding 21-22' voor werkplekbegeleiders

5 juli 2021

Op 10 juni jl. organiseerde A&A, op initiatief van schoolopleider Nanda den Hertog (Rijn IJssel) en werkplekbegeleider Arno Ratelband (Rijn IJssel), een bijeenkomst voor alle werkplekbegeleiders. Het doel was om de veranderingen van het afgelopen jaar rondom het werkplekleren nog eens extra voor het voetlicht van de werkplekbegeleiders, die in het komende studiejaar stagiairs in de opleidingsschool gaan begeleiden, te brengen.

Verschillende schoolopleiders en instituutsopleiders van A&A vertelden over de gesprekkencyclus van begeleiden en beoordelen, over het groeidossier van stagiairs in ‘Bulb’ (het platform voor het digitale groeidossier) én over het doel en de vormgeving van het leren in peergroepen. Alle bijdragen werden ondersteund door een overzicht (zie de afbeelding hieronder) waaraan links met achtergrondinformatie zijn toegevoegd.

De werkplekbegeleiders hebben een eigen omgeving in Teams waarin het overzicht is terug te vinden evenals literatuur die zowel werkplekbegeleiders als stagiairs kan ondersteunen. Mocht je als werkplekbegeleiders nog niet zijn toegevoegd aan Teams, neem dan contact op met de schoolopleider van je eigen cluster/sector.

De digitale opkomst was groot! Er waren 53 werkplekbegeleiders aanwezig. Na afloop wees een poll uit dat 91% van de deelnemers het een nuttige bijeenkomst vond. Het overgrote deel van de aanwezigen zouden ook een sparringbijeenkomst voor procesbegeleiders van de peergroepen zeer op prijs stellen. Dit gaan we in september organiseren; evenals een vervolgbijeenkomst voor werkplekbegeleiders per cluster (Rijn IJssel) of sector (Graafschap College).