Menu
Winnaar Gouden Loep
16
mei

Winnaar Gouden Loep

16 mei 2022

Op donderdag 21 april vond een geslaagde studiedag plaats bij de DRU in Ulft. Naast inspirerende workshops en presentaties van nieuwe onderzoeken, vond ook de uitreiking van de Gouden Loep plaats. De prijs voor de beste onderzoekspitch, die ging naar Leon van der Veen van het Graafschap College. Hij volgt de master Leren en Innoveren en kreeg de prijs voor zijn pitch over het benutten van het leerpotentieel van Boundary Crossing (BC) door docenten van het Graafschap College.

Zijn onderzoek gaat in op het feit dat docenten van de opleiding Verpleegkunde, Verzorging en Maatschappelijke Zorg voor de opgave staan om meer samen te werken op en over bestaande teamgrenzen heen. Leon vertelt: “Vaste teams in een stabiele positie verdwijnen langzaamaan en gaan op in een diversiteit aan vormen. Teamgrenzen vervagen steeds meer, huidige werkroutines bieden steeds minder houvast en rollen en taken worden onduidelijker.

Sociale innovatie

Het doel van het onderzoek is om een sociale innovatie mogelijk te maken. “Ik onderzoek hoe de docenten de huidige samenwerking ervaren en hoe ze deze zelf kunnen verbeteren door het meer benutten van het leerpotentieel van Boundary Crossing in een toekomstige samenwerking.

Het is belangrijk dat docenten zelf onderdeel zijn van het onderzoek en input geven over wat zij denken dat nodig is om de samenwerking in nieuwe teams te verbeteren. Hier hebben ze écht een actieve rol in. Vaak wordt de kennis en ervaringen van docenten nog niet optimaal benut.”

Het onderzoek

Boundary Crossing beschrijft de bewegingen en interacties van individuen tussen verschillende praktijken. “Hierbij gaat het om aandacht hebben voor elkaars inspanningen. Gericht op het waarborgen en herstellen van de continuïteit in (inter)actie tussen praktijken. Grenzen hoeven dus niet per definitie opgeheven te worden.

Met behulp van een geoperationaliseerde BC rubric wordt eerst de beginsituatie van de docenten in kaart gebracht (kwantitatieve data). Deze data vormt de basis voor de semigestructureerde interviews die verdiepende informatie geven vanuit het eigen perspectief van de geselecteerde docenten (kwalitatieve data). De data levert informatie op om patronen te ontdekken en verklaringen te kunnen geven die bijdragen aan het doen van relevante aanbevelingen voor de eigen praktijk. Het onderzoek combineert hiermee de sterke kanten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.”

Urgent vraagstuk

Na zijn korte onderzoekspitch gingen een aantal geïnteresseerden en juryleden met Leon in gesprek over zijn onderzoek. “Ze waren onder andere benieuwd naar mijn aanpak en onderzoekinstrumenten. Ik merkte dat er veel interesse was naar grensoverschrijdend samenwerken in teams. Het is een urgent vraagstuk voor meerdere onderwijsinstellingen.

Het is nu vaak nog tasten in het duister, wat draagt wel of niet bij aan het effectief samenwerken van nieuwe teams? Welke factoren werken belemmerend of juist bevorderend? Wat mij interesseert is wat er precies gebeurt in het samenwerken op en over grenzen binnen nieuwe teams. Hoe ga je om met taalbarrières? Met rolonduidelijkheid of je veilig voelen in een nieuw team? Als je hierop kunt sturen en dit kunt faciliteren dan wordt samenwerken ook makkelijker én efficiënter.”

Fijne erkenning

Over de winst van de Gouden Loep is Leon duidelijk: “Het is een fijne erkenning voor alle tijd en energie die ik in het onderzoeksvoorstel heb gestoken. Dat er ook interesse is vanuit Rijn IJssel en de HAN is een mooie bijkomstigheid. Na het uitvoeren van het onderzoek binnen het Graafschap College hoop ik dat ik op termijn en in samenwerking met andere onderzoekers van Rijn IJssel en de HAN een soortgelijk onderzoek bij deze onderwijsinstellingen kan uitvoeren.”