Menu
27
jan

Goede voornemens voor 2023: A&A gaat voor doorontwikkeling

27 januari 2023

Een nieuw jaar is weer van start gegaan. Heb jij goede voornemens voor 2023? En houd je je er nog steeds aan? Of heb je ze alweer opgegeven? Ook A&A heeft een aantal goede voornemens voor dit jaar. Drie om precies te zijn. Hiermee focussen we ons op de doorontwikkeling van onze opleidingsschool.

1. Peergroepen een plek geven in het curriculum 

Al langere tijd zijn we binnen A&A bezig met onderzoek naar peergroepen. Peergroepen zijn bedoeld als een leeromgeving waar dio's leren samenwerken en samen leren ten behoeve van hun eigen ontwikkeling tot startbekwame docent. Een peergroep is een aanvulling op de praktijk, die vaak nog niet de juiste leeromgeving biedt om alle bekwaamheden te ontwikkelen die een startbekwame leraar nodig heeft. 

Ondanks het onderzoek dat we doen naar peergroepen, blijven we voor vragen staan. We weten dat het werkt, maar waarom precies? En wat voor type begeleiding werkt het best bij peergroepen? Voor 2023 hebben we onszelf daarom het doel gesteld om peergroepen écht goed te laten werken. En dat dio’s er blij van worden. 

Lees hoe de start van het onderzoek naar de rol van procesbegeleiders is gegaan in het interview met onderzoeker Jeltje Kok. 

2. Doorlopende leerlijn creëren voor de hoofd- en eindfase

Het curriculum voor de propedeuse – waarin dio’s kennismaken met (lesgeven in) het mbo - zit al goed in elkaar. Ook in de eindfase, waarin dio’s hun eindstage doen en praktijkgericht onderzoek uitvoeren is A&A op de goede weg. Voor de fase daartussen is de volgende uitdaging.  

A&A wil in de hoofdfase aandacht geven aan vakdidactiek en beroepsgerichte didactiek. De onderzoekende houding willen we daar als een rode draad doorheen laten lopen van de propedeuse naar de eindfase.

Dit gaan we doen door te starten met kijken naar andere partnerschappen. Wat gebeurt daar op deze thema’s? En hoe verhoudt zich dat tussen de verschillende lerarenopleidingen? Ook kijken we wat vanuit onze mbo-context wenselijk is om te komen tot een doorlopende leerlijn. 

3. De A&A-visie herijken 

Als je continu aan het ontwikkelen bent, sla je soms een andere richting in. Het is dan belangrijk om te kijken of wat je doet nog steeds aansluit bij je visie. En andersom. De visie is 4 jaar geleden tot stand gekomen. Inmiddels zijn we als A&A enorm doorontwikkeld. Daarom willen we onze visie herijken, zodat deze ons de komende paar jaar weer richting en houvast geeft. 

Dit gaan we doen door de huidige visie te analyseren en naast de huidige manier van werken te leggen. Wat sluit nog wel aan? En wat kan anders? Op basis daarvan zullen we (delen van) de visie herschrijven. 

Contact

Heb jij nog goede ideeën voor de doorontwikkeling van A&A? Of heb je hier vragen over? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!