Menu
4
jul

Professionalisering belangrijk thema tijdens A&A-breed overleg

4 juli 2023

In het kalenderjaar 2023 staat de Opleidingsschool A&A voor een aantal belangrijke doelen. Op donderdag 22 juni vond een brede bijeenkomst plaats waar deze doelen uitvoerig zijn besproken. Een mooi moment om te reflecteren op hoe we ervoor staan wat betreft de doorontwikkeling van onze opleidingsschool.

Peerreview 2024

Een belangrijke stip op de horizon is de peerreview in het najaar van 2024. Twee andere partnerschappen van Samen Opleiden bezoeken A&A en kijken aan de hand van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie of wij als A&A nog op de goede weg zitten. En of dit nog overeen komt met wat we ons hebben voorgenomen. Deze peerreview wordt elke zes jaar uitgevoerd en is gericht op ontwikkeling.
Het systeem van peerreviewen is gebaseerd op het idee van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsondersteuning van de partnerschappen. 
We hebben deze brede bijeenkomst gebruikt om te inventariseren hoe we ervoor staan en wat nog belangrijke aandachtspunten zijn richting het najaar van 2024.

Kwaliteitsinstrument

Deze middag stond vooral in het teken van professionalisering. Dirkje Zwama (Rijn IJssel) en Ellen Gunnewijk (HAN) hebben een traject gevolgd over kwaliteitscultuur met als doel een impuls te geven aan de kwaliteitscultuur in het partnerschap van A&A, maar ook om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling van Samen Opleiden landelijk. 

Het traject heeft acht producten opgeleverd die we met elkaar hebben bekeken. Met één instrument gingen we intensief aan de slag, waarbij we op zoek gingen naar de bedoeling van professionalisering. De zogenaamde kleutermethodiek. Dit houdt in dat je bij elke vraag op het gegeven antwoord nog vier keer vraagt:
waarom? 

Zo stelden we elkaar bijvoorbeeld de vraag: zijn wij een professionele leergemeenschap? Is hierop het antwoord ja, dan vraag je waarom dit zo is. Totdat je tot de kern komt. Het is belangrijk dat de kwaliteitscultuur van onze opleidingsschool leeft en iedereen zich ervan bewust is dat we het écht samen doen. Aan de hand van het kwaliteitsinstrument hebben de school- en instituutsopleiders waardevolle input geleverd die we de komende tijd gaan verwerken. 

Doorontwikkeling tweede- en derdejaars
Daarnaast is de doorontwikkeling van het curriculum van tweede- en derdejaars dio’s een belangrijk aandachtspunt voor A&A. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld waarin we beschrijven hoe we het beroepsgerichte en vakdidactische aspect overbrengen op de docenten-in-opleiding. In vergelijking met het voortgezet onderwijs heb je als docent in het mbo namelijk te maken met een extra dimensie. 

Waar je als middelbare school-docent aandacht hebt voor het leraarschap en het vakgebied, moet je als mbo-docent ook rekening houden met studenten die voor een specifiek beroep studeren. Tijdens de brede bijeenkomst hebben we gekeken hoe we dit effectief in het curriculum van onze opleidingsschool kunnen integreren. 

Onderzoek peergroepen

Het derde doel van dit schooljaar is: samen werken en leren in peergroepen een plek geven binnen het curriculum. Tijdens de bijeenkomst werd aandacht besteed aan het onderzoek naar de effecten van peergroepen. Een deel van de resultaten werden gepresenteerd en we bespraken hoe we dit een vervolg kunnen geven in het schooljaar 2023/2024. Het onderzoek is nog in volle gang, vandaar dat we de resultaten helaas nog niet met jullie kunnen delen. Wel kun je meer lezen over het onderzoek in de interviews met Jeltje Kok, Chris Kroeze en Ruud Boertjes


Productief en inspirerend

Al met al was de brede bijeenkomst van A&A een productieve en inspirerende gelegenheid, waarbij er uitgebreid werd gediscussieerd over de doelen en ontwikkelingen binnen onze opleidingsschool. Met de focus op kwaliteit, peerreview en het vormgeven van een kwaliteitscultuur. Zo streeft de opleidingsschool continu naar verbetering en professionalisering van direct betrokkenen.